Son Dakika! Türkiye’deki işsiz sayısı, Mart’ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin oldu

0
667

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) datalarına nazaran, bu devirde istihdam edilenlerin sayısı 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin bireye, istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla 44.3’e yükseldi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI ARTTI

İşgücü 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 610 bin kişi artarak 32 milyon 325 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puanlık artış ile %51,0 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI % 25 OLDU

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir evvelki aya nazaran 0,7 puanlık azalışla %25,0, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla %31,4 oldu. Bu yaş kümesinde işgücüne katılma oranı ise bir evvelki aya nazaran 1,5 puan artarak %41,9 düzeyinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %54,3’Ü HİZMET DALINDA YER ALDI

Mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki aya nazaran tarım dalında 15 bin kişi, sanayi kesiminde 480 bin kişi, inşaat dalında 81 bin kişi artarken, hizmet kesiminde 27 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,3’ü tarım, %22,0’ı sanayi, %6,4’ü inşaat, %54,3’ü ise hizmet dalında yer aldı.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI %25,8’E DÜŞTÜ

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mart ayında bir evvelki aya nazaran 2,3 puan azalarak %25,8 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,1 puan artarak %13,1 oldu. İşsiz sayısı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 288 bin kişi artarak 4 milyon 193 bin kişi olarak gerçekleşti. Mevsim tesirinden arındırılmamış istihdam oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2,1 puan artarak %44,0 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 845 bin kişi artarak 27 milyon 907 bin kişi oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmamış işgücüne katılma oranı bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 2,4 puan artarak %50,6 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 133 bin kişi artarak 32 milyon 100 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI BÖLÜMDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17.8

Mart ayında toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki hissesini gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran 0,4 puan artarak %28,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı dalda kayıt dışı çalışanların oranı bir evvelki yılın birebir ayına nazaran 1,2 puan azalarak %17,8 oldu.

CEVAP VER

Lütfen yorum alanını boş bırakmayın
Lütfen adınızı belirtiniz