Sigortacılık ile kimi alanlara ait kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

0
155

AK Parti milletvekilleri, 18 yaşından küçüklerin Kişisel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e transferine imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki mecburî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan bahislerin tekrar düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Öteki Birtakım Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda motorlu araçlar zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında düzenleme yapılıyor.

Buna nazaran, bu tazminatlardan bedel kaybı tazminatında, aracın piyasa bedeli, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan modülleri ile hasar fiyatı dikkate alınacak.

Takviyeden mahrum kalma tazminatı, ulusal doğum ve mevt istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mecburî mali sorumluluk sigortası genel koşullarında belirtilen iskonto oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanacak.

Daima sakatlık tazminatı hesaplanmasında da birebir asıllar geçerli olacak; daima sakatlık oranı temel alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplama yapılacak.

Daima sakatlık oranının tespitinde temel alınacak mevzuat, zarurî mali sorumluluk sigortası genel kurallarında belirtilecek.

Teklifle, tazminat dışında kalan hallere ait de bir düzenleme yapılıyor.

Düzenlemeyle, tazminat dışında kalan ziyanlar sigorta mukavelesinde teminat altına alınan risk ile bağdaşmadığından, kelam konusu şahıslar ve araçların uğradıkları ziyanların, zarurî mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında bırakılması amaçlanıyor.

Kredi faiz yahut kar hissesi takviyesi 12 ay müddetle uygulanacak

Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin ismi “Finansal İstikrar Komitesi” olarak değiştirilerek, yine yapılandırılıyor.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sorununu karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşürebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen fiyat Fondan karşılanacak.

Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi dayanağı, takviye kapsamına giren sigortalılar için 12 ay mühletle uygulanacak. Bu unsur kapsamına giren iş yerleri ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu takviyeden yararlanacak.

İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal müddetinde verilmemesi, primlerin yasal müddetinde ödenmemesi ve SGK’ya prim, idari para cezası, bunlara ait gecikme cezası, gecikme artırımı borcu bulunması ya da mahkeme kararıyla yahut yapılan denetim ve kontrollerde çalıştırdığı şahısları sigortalı olarak bildirmediği, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının tespiti halinde bu takviyeden yararlanılamayacak.

Lakin SGK’ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren yahut yapılandıran patronlar, bu taksitlendirme yahut yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

Belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla yararlanma müddetini aşmamak üzere, takviyeden yararlanılmış olan sigortalının dayanak mühletini tamamlamadan işten ayrılıp yine işe başlaması halinde, kelam konusu sigortalıdan ötürü yine işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu takviyeden kalan müddet kadar yararlanmaya devam edilecek.

18 yaş altı vatandaşlar BES kapsamına alınabilecek

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları ismine BES’te birikim yapabilecek.

Ebeveynler, yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kaideleri uyan dernek, vakıflar ve sandık üzere hükmî kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ait meblağlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan fiyatlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda transfer yapan üyeler, transfer tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve mevt haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

Transfer yapan üyelerin sistemde kazanacakları müddete ve üyelerden toplumsal güvenlik sistemi ve tabi olduğu vakıf senedi kapsamında emeklilik hakkı kazanmış olanların transfer sonrası sistemde emeklilik hakkı kazanacağı yaşa ait temel ve tarzlar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenecek.

BES’e aktarılan meblağlar, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince daha evvel sarfiyat kaydedilmemişse, aktarıldığı yılın ticari yararının tespitinde dikkate alınacak.

Transferin yapılması hedefiyle gerçekleştirilen taşınmaz yahut iştirak payı satışından doğacak yararın, bu kapsamda aktarılan kısma isabet eden meblağı kurumlar vergisinden müstesna olacak.

Bu kapsamla yapılan süreçler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olacak.

Emeklilik mukavelesi akdetmiş olan iştirakçilerden, transfere ait olarak giriş aidatı dahil rastgele bir kesinti yapılmayacak.

Yurt içinden yahut milletlerarası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında iş birliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut iş birliği düzeneklerinin yürütülebilmesi hedefiyle hükmî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kurulacak.

Çek ibraz müddetinde düzenleme yapılıyor

İbraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarihler dahil) tarihleri ortasına isabet eden yahut ibraz mühleti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz mühleti, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak.

Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” süreci yapılmayacak. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” süreci yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz mühletleri içinde ibraz edilebilecek.

Teklifle, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi Başkanlıklarının vazife müddetlerini, üç kez ile sonlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

CEVAP VER

Lütfen yorum alanını boş bırakmayın
Lütfen adınızı belirtiniz