Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namazlar ve tarifi! Bayram gecesi hangi namazlar kılınır? Kaç rekat ve hangi müddetler okunur?

0
215

Bayram Gecesi’nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının bugün son günü ve yarın Bayram günüdür. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur’an-ı Kerim okumak, zikir çekmek epey sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Pekala Bayram Gecesi’nde hangi namazlar kılınır? Bayram Gecesi 6 rekatlık namazın tanımı nedir? Bayram Gecesi 10 rekatlık namazın tanımı nedir? Bayram Gecesi’ne özel kılınacak namaz var mı? Bayram Gecesi namazları ve tanımlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bayram Gecesi kılınacak 6 rekat ve 10 rekat namaz tarifi! Bayram Gecesi 6 rekatlık namaz nasıl kılınır? Bayram Gecesi 10 rekatlık namaz nasıl kılınır Şimdiden Allah kabul eylesin…

RAMAZAN BAYRAM’I GECESİ NE VAKİT?

Bu gece Ramazan Bayram’ı gecesidir. Yani 12 Mayıs Çarşamba’yı 13 Mayıs Perşembe’ye bağlayan gece Ramazan Bayram’ı gecesi olmaktadır. Bu gece teravih namazı yoktur lakin alimler beyhude namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Ek olarak bol bol dua etmeli ve Kur’an-ı Kerim okumalıyız…

Ramazan bayramı gecesi : 12 Mayıs Çarşamba akşam namazından 13 Mayıs Perşembe sabah namazına kadar olan vakittir!

RAMAZAN BAYRAMI GECESİ’NDE KILINACAK NAMAZLAR VE TANIMI

1-) Rabî ibni Huseym (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen rivâyete nazaran; Abdullâh ibni Mes’ud (Radıyallâhu Anh) Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:

“Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a yemîn ederim ki; Cibrîl (Aleyhisselâm)ın bana haber verdiğine nazaran; İsrâfîl (Aleyhisselâm) Azîz ve Celîl olan Rabbi’nin şöyle buyurduğunu ona haber vermiş:

‘Her kim Ramazan Bayramı gecesi on rekât kılar; her rekâtta (bir) Fâtiha ve on bir sefer İhlâs Mühleti okur, rükûunda ve secdesinde de on kez:

‘Allâh(-u Te’âlâ’y)a tesbîh olsun, bütün hamdler Allâh(-u Te’âlâ’y)a mahsustur, Allâh(-u Te’âlâ)dan öteki hiçbir ilâh yoktur. Allâh(-u Te’âlâ) her şeyden büyüktür.’ diye zikreder, namazı bitirince yüz defa Allâh(-u Te’âlâ)dan bağışlanma taleb eder, sonra secdeye kapanır ve secdede:

‘Ey gerçek hayat sâhibi! Ey her şeyi hakkıyla yöneten! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey dünyâ ve âhiretin Rahmânı ve Rahîmi! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey evvelkilerin ve sonrakilerin İlâhı! Sen benim için günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabûl eyle.’ diye duâ eder.”

(Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh-u Azze ve Celle’nin buyurduğu bu hadîs-i kudsîyi naklettikten sonra bu namazın fazîletini beyân sadedinde şöyle buyurmuştur:)

“Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a kasem ederim ki; hakikaten bu kişi secdeden başını kaldırmadan evvel Allâh(-u Te’âlâ) onu bağışlar, bütün insanların günahlarından daha büyük her günahı yapmış olsa bile onun günahlarından (sebep hak etmiş olduğu azaplarla kendisine cezâ vermekten) vazgeçer ve onun Ramazan ayını (ve onda yapmış olduğu bütün sâlih amelleri) kabûl eder.”

(Kaynak : İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’n-Nûr fî fezâili’l-eyyâmi ve’ş-şühûr, sh:75-76; Ayr. Bkz.: Süleymâniye Kütüphânesi, Nâfiz Paşa:329, verak:23-24; Gibisi bir rivâyet için bkz.: İbnü ‘Arrak, Tenzîhü’ş-şerî’a, 2/94)

Rukû ve Secde Tesbihlerinden Sonra On Kez Okunacak Zikir:

[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]

Namazdan Sonra Yüz Sefer Okunacak İstiğfar:

[Estağfirullah]

Secdede Okunacak Duâ:

2-) Selman (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim iki bayram gecesinde 6 rekat (nafile namaz) kılarsa, kesinlikle o kişi hakikaten kendisi için cehennem(e girmek) vacib olan (azap kararı mutlaklaşmış olan kendisine ait) bir hane halkının hepsi(nin kurtuluşu) hakkında şefaatçi kılınır (onların cehennemden kurtulup, cennete girebilmeleri için şefaat etme müsaadesi kendisine verilir.)”

(Kaynak : ed-Deylemi, el-Firdevs bi me’suri’l-hıtab – İbnü Arrak, Tenzihüş-şeri’a, Kitabüs-salat)

(Teşekkür : Bu namaz tanımlarını, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça’dan Türkçe’ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca’ ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

NAMAZLARIN KISACA TANIMI

10 REKATLIK NAMAZ:

1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Mühleti

6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Müddeti

Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 defa “[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]” okunur. Namazdan sonra 100 sefer “[Estağfirullah]” okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da üstte paylaştığımız dua okunur.

6 REKATLIK NAMAZ:

6 rekatlık namaz için okunacak müddetler yazılmamıştır. Burada Fatiha’dan sonra istediğiniz müddetleri okuyabilirsiniz. Sonuçta hadiste kim bayram gecesinde 6 rekat namaz kılarsa diyor. Yani Fatiha+İhlas Müddeti de okuyabilirsiniz. Allah kabul eylesin…

RAMAZAN BAYRAMI GECESİ NAMAZLARI NE VAKİT KILINIR?

Tanımını paylaştığımız bu namazlar bugün akşam namazından yahut yatsı namazından sonra kılınabilir. Yani bu namazlar 12 Mayıs Çarşamba’yı 13 Mayıs Perşembe’ye bağlayan gece kılınacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorum alanını boş bırakmayın
Lütfen adınızı belirtiniz