İktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de (2)

0
141

TBMM Başkanlığına sunulan Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle Tarım ve Orman Bakanlığından yetki evrakı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

AK Parti milletvekilleri, iktisada ait düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle, Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türkiye İstatistik Kurumu, “özel bütçeli başka idareler” kısmına ekleniyor.

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle erişilebilirliğin sağlanabilmesi için yapılacak yükümlülüklerin Kovid-19 salgını sebebiyle yerine getirilememesi nedeniyle, birinci kere denetlenerek eksikliği olduğu tespit edilenler ile daha evvel mühlet verilenlere, yükümlülüklerinin maliyet ve niteliğine nazaran ek mühlet verilebilmesine imkan tanınıyor. Buna nazaran; kontrol sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kuruluşları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine eksikleri tamamlaması için kanunda belirtilen müddetin bitiminden itibaren 6 yılı geçmemek üzere ek mühlet verilebilecek.

Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle, karşılıksız çek düzenleme kabahatinden mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına ait evvelki kararda yer alan 24 Mart 2020 tarihi, 30 Nisan 2021 olarak değiştirilmek suretiyle düzenlemeden yararlanacakların kapsamı genişletilirken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen müddet 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılıyor.

Kalan kısmının 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren ikişer ay ortayla 15 eşit taksitle ödenmesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. 30 Haziran 2022’ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece kararın infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini müddeti içinde birinci kez ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, müddetin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece kararın infazının devamına karar verilecek. Bu düzenleme 30 Nisan 2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden cürümler bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar ve düzenlemede belirtilen taksitlerin müddetleri içinde alacaklıya ödenmesi şartıyla, infaz basamağında uygulanabilecek.

Teklifle, Tarım ve Orman Bakanlığından yetki evrakı almadan yahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

Teklifle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ait kararın, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl daha uygulanması amaçlanırken, bu üç yıllık mühlet zarfında, terör hataları bakımından yürütülen soruşturma yahut kovuşturmalarda kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, kayyımlık misyonunun Fon tarafından yerine getirilmesi öngörülüyor.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Tesirlerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, kooperatiflere, genel heyetlerini 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapabilme imkanı getiriliyor.

???????Teklifle, terör örgütleriyle uğraş kapsamında kamu vazifelilerinin misyondan uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ait unvanların kullanılmaması üzere gereksinim duyulan birtakım önlemlere ait düzenlemelerin müddeti gereksinime binaen 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren üç yıl uzatılıyor.

Teklifle, gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla gayret misyonları kapsamında yüksek hizmetleri görülenler ile inanılmaz durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösteren gümrük koruma işçisinin ödüllendirilmesine imkan tanınıyor.

Buna nazaran, devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, etraf ve toplum sıhhati ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının iki katından beş katına kadar, harikulâde durumlarda hayatını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık fiyatlarının altı katından 24 katına kadar, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilecek. Bunlardan kontratlı olarak istihdam edilenlere verilecek ödül meblağı, birebir unvanlı takımda çalışan ve hizmet yılı birebir olan emsali işçi temel alınarak belirlenecek. Verilecek ödüllere ait teklif ve kıymetlendirme süreçleri ile uygulamaya ait metot ve asıllar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

CEVAP VER

Lütfen yorum alanını boş bırakmayın
Lütfen adınızı belirtiniz